Disseny... Diseño... Design...

Introducció

Design

Disseny... Diseño... Design...

Unitat 0. Fonaments del disseny.

Unitat 1.

Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova...

Unitat 1. Arquitectura.

Unitat 1. 1. Introducció.

Arquitectura

Medi dimensional per excel·lència, neix amb l'objectiu primari de protegir a l'home del seu entron.

Tot edifici és un exercici bàsic de composició d'elements visuals purs: la dimensió, l'escala, el contorn, el to, la textura...

La seva missió: protegir l'home, dotar-lo d'un lloc per dormir, menjar, treballar... Però a mesura que la tècnica, l'art i la cultura avancen neixen nous interessos. Calen llocs per als Déus: esglésies, catedrals... Llocs per recordar els morts: tombes, panteons, santuaris... Llocs per impartir justícia, per divertir-se, per educar-se: escoles, instituts, universitats, biblioteques... Llocs per treballar: oficines, fàbriques...

Totes les construccions imposen un estil, una forma, en definitiva comuniquen més que les funcions per a que van estar creades. Expressen el gust d'una determinada època, les tradicions, la cultura, el saber...

Unitat 1. 2.

Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova...

Unitat 2. Enginyeria.

Unitat 2. 1. Introducció.

Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova...

Unitat 2. 2.

Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova...

Unitat 3. Disseny Industrial.

Unitat 3. 1. Introducció.

Moltes són les tendències existents dins el disseny industrial però una de les més emprades per a produir objectes en sèrie va estar la que cercà la neutralitat expressiva, l'aspecte impersonal i funcional dels objectes confeccionats.

Avui en dia l'estudi dels materials, dels elements visuals, miren de dotar de personalitat, exclusivitat,... els objectes que es dissenyen.

Neixen termes com l'ergonomia, que aplicats en tots els camps productius miraran inevitablement de dotar els homes i dones d'objectes fàcils d'emprar, estalviant operacions innecessàries, adequant-los a les seves mides reals, fent-los més còmodes...

Evidentment existeixen, ja ho hem dit altres tèndències que poden o no ser confluents o completament divergents, altres seran un pur exercici artístic on l'estètica predominarà sobre els aspectes funcionals del producte elaborat.

No cal dir que els ordinadors i els programes de desenvolupament CAD-CAM són indispensables avui en dia en totes les fases del disseny industrial. La recerca de nous mètodes productius, més sofisticats, barats, seria impensable sense el seu inestimable ajut...

Unitat 3. 2.

Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova...

Unitat 4. Il·lustració.

Unitat 4. 1. Introducció.

Ja quan els llibres eren privilegi d'uns pocs, hi havia làmines que il·lustraven certs motius -generalment religiosos- encara que hi havia d'altres dels quals no parlaré en aquets moments.

Va ser la invenció de la impremta, i la perfecció de tècnica de la reproducció impresa, la que va obrir un nu mitjà de manifestació artística: la il·lustració.

Mentre la indústria no va estar capaç de reproduir i impressionar les fotografies grans artistes van il·lustrar llibres, catàlegs tècnics, diaris...

Avui en dia encara és una tècnica molt emprada, només ens cal pensar en els còmics, els impresos en paper i els que podem visualitzar en suports digitals...

Unitat 4. 2.

Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova...

Unitat 5. Disseny gràfic.

Unitat 5. 1. Introducció.

El terme de dissenyador gràfic és ralativament recent. Neix amb la revolució industrial a finals del segle XIX, junt amb el perfeccionament de les tècniques gràfiques, la impressió i la producció a gran escala del paper.

És aleshores que alguns artistes opten per investigar les infinites capacitats plàstiques d'aquest mitjà en la cerca de resultats creatius.

Avui en dia, la fotografia, els aerògrafs, els ordinadors, les impressores, els traçadors (plòters) i els nous suports on plasmar els productes acabats ens obren capms visuals sense fronteres...

Unitat 5. 2.

Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova...

Unitat 6. Fotografia

Unitat 6. 1. Introducció.

Si ens centrem exclusivament en la fotografia com a medi d'aplicació al disseny de productes, podem dir que és capdavantera com a mitja de comunicació visual. Hem de tenir en compte que la fotografia és capaç de representar els objectes en una perspectiva perfecta, amb una gran gamma de colors i tons, però sense restar importància al contorn, la textura, l'escala...

La fotografia és capaç de reproduir l'entorn i qualsevol cosa amb una persuasió enorme, gairebé perfecta.

Cal recordar aquí, que la fotografia digital està imprimint una acceleració considerable pel que fa a tècnica, producció i reproducció d'imatges. Quan veurem les primeres càmeres fotogràfiques en 3D TRUE?

Unitat 6. 2.

Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova...

Unitat 7. Cinema.

Unitat 7. 1. Introducció.

L'element visual predominat al cinema és el moviment, el que veu l'espectador que és el que enregistra el realitzador... De fet és l'experiència més pròxima al que veiem en el món real. Però l'avenç de la tècnica també ens possibilita la visió de mons irreals, fantàstics, dde fenòmens físiscs que el nostre ull és incapaç de percebre en al natura per les seves pròpies limitaciosn. La recreació en tres dimensions de mons i objectes virtuals obre tot un nou futur al cinema...

I aquí la informàtica serà l'eina que revolucionarà aquest mitjà visual i possibilitarà el que fins ara es creia impossible... Només cal pensar en internet i el programa Flash, que han revolucionat els accessos a les pàgines web amb multitud de petites "movies" algunes d'elles veritables obres d'art...

Unitat 7. 2.

Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova...

Unitat 8. Televisió.

Unitat 8. 1. Introducció.

Tot just acaba de començar el segle XXI, (tot i que ja portem un deceni) i aquest és el segle de la comunicació audiovisual... En aquest segle la televisió és capaç de servir informació de manera simultània i via satèl·lit al màxim nombre de persones per damunt de les fronteres, dels continets i de les cultures...

Les conseqüències d'això són extraordinàriament meravelloses; tota persona amb un televisor dins el seu radi visual i en qualsevol lloc del món pot presenciar els moments hitòrics de la humanitat en temps gairebé... real.

Unitat 8. 2.

Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova...

Unitat 9. Internet.

Unitat 9. 1. Introducció.

És a finals del segle XX quan un nou mitjà fa acte de presència, la imformàtica. És aquesta, gràcies als microprocessadors i altres components cada cop més potents i amb més prestacions, la que ha revolucionats el món del disseny de productes.

I és que són els ordinadors, internet... sintetitzant, les tecnologies de la informació i la comunicació, les que ens possibiliten altres maneres d'entendre el llenguatge visual i els elements bàsics que el formen.

Tot el que podem observar en la natura és gairebé factible de ser simulat en un ordinador amb una realitat que de vegades ratlla l'insultant. No cal parlar de l'imaginari, veure per creure!!!

Només ens cal pensar en la profusió dels sistemes informàtics dins de tots el camps de les arts, els oficis, etc. Hom és incapaç d'imaginar un arquitecte en ple segle XXI dissenyant la complexitat d'un edifici en suport paper, o un enginyer dissenyant un nou cotxe o una instal·lació en altra mitjà que no sigui una pantalla connectada a un potent ordinador.

Què ens portarà el futur? Immediat o llunyà! Jo ni tan sols ho intueixo, però restaré impacient davant en meu ordinador, tot esperant conèixer les noves maneres de comunicació visual que de ben segur ens oferirà...

Això sí, segur que mai obviaran els fonaments del disseny i els elements bàsics d'expressió cisual en dos i tres dimensions... sense ells no hi futur possible...

Unitat 9. 2.

Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova... Prova...

Copyright © 2010 jordianweb. All rights reserved.